L‘Escola

Fundada l’any 1994, és una institució d’iniciativa privada, i és escola i empresa amb una marcada responsabilitat social. Participa activament amb la ciutadania de Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf impulsant la reflexió, el debat i l’acció: és pionera en la celebració a la comarca de la Festa de la Música, conjuntament amb la Biblioteca Joan Oliva, en la sortida al carrer dels seus conjunts d’alumnes per tocar integrats en diverses dinàmiques ciutadanes, en crear estat d’opinió sobre la música en general i sobre l’educació musical en particular, i té convenis de col•laboració amb diverses entitats d’àmbit local, comarcal, nacional, estatal i internacional.

La recerca de l’excel·lència ens porta, entre d’altres qüestions, a treballar sempre amb grups reduïts, amb una ràtio d’alumnes que no sobrepassi els 10 per grup, en combinació amb classes individuals completament personalitzades, i a establir una durada del calendari escolar en trenta-sis setmanes lectives reals, un curs més llarg que el marcat oficialment. L’escola té ja antics alumnes que són professionals destacats en els àmbits musicals als quals s’han dedicat i, potser més important que això, un percentage mínim de fracàs escolar en el nivell elemental: això és degut a la nostra voluntat d’oferir una educació musical realment per a tothom, amb adaptacions curriculars si convé, i per la preocupació constant del professorat per la investigació i la innovació educativa.

L’Escola de Música Freqüències està autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i és membre de la Xarxa d’Escoles Associades a la Unesco de Catalunya, l’única representant d’aquestes escoles a la comarca del Garraf.

crèdits Escola de Música Freqüències • C/ Llibertat 48 • 08800 Vilanova i la Geltrú • Barcelona • Tel/Fax: 93 814 47 54 • info@frequencies.cat
Centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya