L‘Escola | Cursos

El curs escolar va de setembre a juny, amb un total de 36 setmanes lectives reals

Les classes d’instrument són sempre individuals, i les de llenguatge musical, harmonia o combo tenen una ràtio màxima de 10 alumnes

L’escola contempla totes les especialitats instrumentals i no discriminem cap estil ni gènere musical

PER A INFANTS

BRESSOL

El programa bressol "Petits Músics" és un programa d’estimulació a partir de la música adreçat a nenes i nens des que comencen a caminar fins als tres anys. Les sessions tenen una durada de 45 minuts i una periodicitat setmanal, i es fan en grups molt reduïts amb un dels pares a l’aula.

SENSIBILITZACIÓ

Dels tres fins als cinc anys, l’objectiu és començar a disfrutar de la música: cantant, ballant, jugant, tocant, actuant… És una classe d’una hora setmanal amb un grup reduït que barreja alumnes de 3, de 4 i de 5 anys amb la intenció que es relacionin entre ells amb l’esperit d’escola unitària per treballar valors després molt apropiats per a un músic –i, en general, per a qualsevol persona: la comprensió de la diversitat de les persones, amb les diferents habilitats i capacitats, l’autoestima, la cooperació per a un projecte comú…

ELEMENTAL

Des dels sis fins als dotze anys, anem aprofundint de manera molt progressiva en el llenguatge de la música: tocant un instrument, aprenent a llegir i a escriure partitures, creant música, improvisant, escoltant activament, fent música col•lectivament en directe… El nivell elemental es cursa paral•lelament a la primària, organitzat en sis cursos, que intentem que siguin homogenis en nivell però també en edat. Elemental 1 i Elemental 2 comporten una hora i mitja a la setmana; Elemental 3, dues hores i mitja en dos dies alterns, i Elemental 4, 5 i 6, tres hores a la setmana en dos dies alterns. Una part d’aquest horari lectiu és una classe individual de ½ h o 1 h.


PER A JOVES I ADULTS

BÀSIC

Programa per a joves i adults que té l’objectiu d’introduir-se en la música començant des de zero, a partir de la pràctica instrumental i de l’aprofundiment intensiu en el llenguatge musical (lectura i escriptura de partitures, educació de l’oïde, harmonia i anàlisi…). Bàsic 1 són tres hores setmanals en dos dies alterns –dues de llenguatge musical en classe col•lectiva i una d’instrument en classe individual-, i Bàsic 2 i 3 impliquen quatre hores lectives a la setmana, amb la incorporació de la pràctica en conjunt en l’assignatura de combo.

PRÀCTIC

Adreçat a nois i noies a partir de dotze anys que ja tenen uns coneixements elementals de música i volen continuar-hi en contacte, perfeccionant-se amb el seu instrument, començant l’aprenentatge d’un nou instrument per obrir noves perspectives i compartint amb altres companys i companyes la pràctica en conjunt. La dedicació setmanal és de dues hores i mitja, distribuïdes en un o dos dies.

GRAU PROFESSIONALITZADOR

Adreçat a nois i noies a partir de dotze anys que ja tenen uns coneixements elementals de música i opten per un aprofundiment intens, estructurat en sis cursos, que els permetrà encarar més endavant estudis superiors de música. El programa inclou llenguatge musical, harmonia, combo, instrument principal i segon instrument. És l’opció adequada per a aquells joves que volen dedicar la major part del seu temps lliure a la música: implica un horari lectiu de quatre hores i mitja a la setmana a nivell presencial, i un increment de la dedicació no presencial, això sí, tenint l’opció de reducció de càrrega lectiva als estudis d’ESO i Batxillerat, amb el reconeixement de matèries optatives o crèdits variables i de l’assignatura de música.

PROGRAMES ESPECIALS

L’escola s’adapta a les necessitats singulars de cada persona, oferint classes individuals d’instrument completament personalitzades, o desenvolupant dissenys curriculars pensats per a algun objectiu concret, com ara la preparació per a proves d’accés a centres superiors o el reciclatge de músics o docents en actiu. Els programes especials s’imparteixen de setembre a juliol.

crèdits Escola de Música Freqüències • C/ Llibertat 48 • 08800 Vilanova i la Geltrú • Barcelona • Tel/Fax: 93 814 47 54 • info@frequencies.cat
Centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya